Zambon Switzerland Ltd

Zambon Switzerland Ltd được thành lập vào năm 1987. Công ty chuyên tiếp thị và phân phối các loại thuốc kê đơn.