Yu Luen

Yu Luen là công ty chuyên nghiệp về nghiên cứu và phát triển, sản xuất OEM và đóng gói thực phẩm chức năng cho sức khỏe với triết lý kinh doanh “chuyên nghiệp đầu tiên, chất lượng đầu tiên”.
Yu Luen không ngừng tích lũy kinh nghiệm trong sản xuất và phát triển thực phẩm sức khỏe, các nghiên cứu và phát triển cấp cao và môi trường nghiên cứu, chế tạo để tạo ra các sản phẩm sức khỏe chất lượng cao, ngoài ra, không ngừng nghiên cứu và sản xuất các siêu sản phẩm chất lượng là mục tiêu hàng đầu trong hoạt động của công ty.