Yash Medicare Pvt., Ltd

Yash Medicare Pvt., Ltd là một công ty trực thuộc của "Tập đoàn Swastik" là một đơn vị hiện đại, được quản lý chuyên nghiệp chuyên sản xuất Thuốc mỡ bôi ngoài da, Kem & Gel. Được thành lập vào năm 2002, đã đi vào sản xuất gần đây.