Y.S.P. Industries (M) Sdn Bhd

Y.S.P. Industries (M) Sdn Bhd là một công ty có trụ sở tại Malaysia và được thành lập vào năm 1987.
Ngoài ra, Y.S.P. Industries (M) Sdn Bhd cũng đã đa dạng hóa các sản phẩm thảo dược truyền thống với Sun Ten Pharmaceutical Co. Ltd, nhà sản xuất nổi tiếng GMP về chiết xuất thảo dược cô đặc và chuẩn hóa từ Đài Loan ROC.