Withus Pharmaceutical Co., Ltd

Withus Pharmaceutical Co ., Ltd . hoạt động như một công ty dược phẩm . Các công ty sản xuất, fabricates, và các quá trình dị ứng thuốc, kháng sinh và các loại thuốc khác. Withus Pharmaceutical cũng phát triển các loại thuốc mới.