VUAB Pharma Inc

VUAB Pharma Inc là nhà sản xuất truyền thống của Séc trong lĩnh vực dược phẩm. VUAB Pharma Inc chuyên sản xuất thuốc tiêm khô, được sử dụng chủ yếu trong các bệnh viện cho các ca phẫu thuật cấp tính.