Viva Pharmaceutical

Viva Pharmaceutical là một công ty sản xuất dược phẩm tại Canada có địa chỉ tại 3880 Viking Pl, Richmond, BC V6V 1K8, Canada.

Viva Pharmaceutical

Viva Pharmaceutical được thành lập vào tháng 4 năm 1994, Viva được coi là nhà sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP và các sản phẩm thực phẩm sức khỏe tự nhiên lớn nhất ở British Columbia, Canada. Công ty này được cho là có sự cải tiến liên tục về các cơ sở hiện đại lớn của nó để đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm được làm bằng thiết bị sản xuất tiên tiến ở tất cả các giai đoạn của quá trình sản xuất từ nghiên cứu đến bao bì.

Về khâu kiểm tra chất lượng và đánh giá tiêu chuẩn sản phẩm:

Kiểm tra và đánh giá của các quan chức chính phủ để đảm bảo phù hợp với sản xuất GMP dược phẩm Canada, kể từ tháng 2 năm 2000.

ViVa Pharmaceutical là nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP của Canada sản phẩm sức khỏe tự nhiên bởi các sản phẩm sức khỏe cục tự nhiên, kể từ tháng 3 năm 2004.