Valens Int.,d.o.o.

Valens là nhà sản xuất toàn cầu về các thành phần chức năng và thực phẩm chức năng. Chúng tôi tạo ra những đổi mới với những tuyên bố được khoa học hậu thuẫn để giúp xây dựng hoặc bảo vệ thương hiệu tiêu dùng của khách hàng. Công ty sử dụng những người có trình độ học vấn cao và giàu kinh nghiệm với nền tảng khoa học, những người có thể đưa ra các giải pháp tùy chỉnh cho các đối tác kinh doanh toàn cầu trong ngành thực phẩm và đồ uống.