Troikaa Pharmaceuticals Ltd.

Troikaa Pharmaceuticals là một công ty dược phẩm đa quốc gia của Ấn Độ, thành lập năm 1983. Troikaa Pharmaceuticals là công ty có nhiều loại sản phẩm sử dụng các biện pháp kiểm soát chất lượng cao nhất. Giỏ sản phẩm NDDS của chúng tôi đã giúp chúng tôi nổi lên như một công ty nổi tiếng trong các phân khúc điều trị như Quản lý Đau, Chăm sóc Quan trọng, Gây mê và Tim mạch.