TO Chemicals

Công ty TO Chemicals có hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành dược phẩm. TO Chemicals tuân thủ các tiêu chuẩn GMP và được chứng nhận bởi Tổ chức Thực phẩm và Dược phẩm Quốc gia và ISO 9001:2008. TO Group là một trong những tổ chức dược phẩm tiềm năng nhất của Thái Lan. TO Chemicals cung cấp nhiều dịch vụ dược phẩm, có được từ nhiều năm kinh nghiệm, cùng với cơ sở sản xuất xuất sắc, phòng thí nghiệm đảm bảo chất lượng với phương pháp phân tích R&D và sản xuất vĩ mô trên toàn cầu.