Teofarma S.R.L

Teofarma SRL được thành lập vào năm 1990. Lĩnh vực kinh doanh của công ty bao gồm sản xuất và chế biến thuốc dưới dạng dược phẩm.