Temmler pharma GmbH

Temmler pharma GmbH được thành lập tại Detmold vào năm 1917 bởi Hermann Temmler. Tập đoàn Temmler là một công ty dược phẩm của Đức, tập trung vào sản xuất, kinh doanh và sản xuất theo hợp đồng các sản phẩm dược phẩm. Temmler pharma GmbH là một trong những nhà sản xuất theo hợp đồng hàng đầu trong ngành dược phẩm.