Tablets (India) Limited

Tablets (India) Limited là một trong những liên doanh dược phẩm ban đầu ở Ấn Độ và được thành lập vào năm 1938 bởi ông Sri Krishna Jhaver.

Ông dấn thân vào ngành Y tế và Dược phẩm với việc mua lại Công ty Oakley & Bowden thuộc sở hữu của Anh có trụ sở tại Chennai, Ấn Độ.

Công ty này chủ yếu được thành lập để phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Colonial British và được đổi tên thành Tablets (India) Limited.

Ngày nay 'Tablets (India) Limited' hoạt động hướng tới việc chăm sóc sức khỏe toàn dân thông qua các sản phẩm độc đáo và được ghi chép rõ ràng trong Dược phẩm và Nutraceuticals và được công nhận là nhà tiên phong trong liệu pháp Amino Axit và Probiotics.