Special Product's Line S.P.A

Special Product's Line S.P.A được thành lập vào năm 1990. Ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm sản xuất các sản phẩm dược phẩm vô cơ và hữu cơ số lượng lớn.