Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH

Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH hoạt động như một công ty dược phẩm. Công ty cung cấp các giải pháp tiêm và truyền, thuốc giảm đau, thuốc thảo dược và các chế phẩm vi lượng đồng căn, và các chất ma tuý vô trùng. Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse phục vụ khách hàng ở Đức.