Signature Healthcare Limited (Signature)

SignatureCare Limited là một công ty dược phẩm tư nhân được thành lập tại địa phương, chuyên về tiếp thị và phân phối dược phẩm. SignatureCare Limited tin rằng mọi người đều có quyền có một cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh. Vì mục đích này, SignatureCare Limited cam kết cung cấp các sản phẩm dược phẩm chất lượng cao và giá cả phải chăng để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

SignatureCare Limited thực hiện tiếp thị dược phẩm dựa trên bằng chứng để đảm bảo rằng các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của SignatureCare Limited có thông tin khoa học mới nhất thông qua việc cung cấp các tạp chí điện tử và sách điện tử để thúc đẩy chăm sóc bệnh nhân hiệu quả.