Septodont

Septodont là một công ty dược phẩm và thiết bị y tế của Pháp chủ yếu chuyên phát triển, sản xuất và phân phối vật tư tiêu dùng nha khoa.Septodont là một công ty dược phẩm đa quốc gia chuyên sản xuất các sản phẩm liên quan đến lĩnh vực nha khoa và tiêm với trụ sở tại Pháp. Công ty được thành lập vào năm 1932 và đã trở thành một trong những nhà cung cấp hàng đầu trong ngành công nghiệp dược phẩm nha khoa.