ScieGen

ScieGen được thành lập vào năm 2009 với mục tiêu cung cấp cho bệnh nhân những loại thuốc gốc chất lượng cao với chi phí hợp lý. Kể từ đó, ScieGen đã phát triển theo cấp số nhân, cung cấp hơn 60 ANDA và sản xuất các sản phẩm điều trị nhiều loại điều trị khác nhau. ScieGen tiếp tục nâng cao dòng sản phẩm của mình thông qua việc phát triển, sản xuất, tiếp thị và phân phối thuốc gốc. Mục đích của ScieGen là cung cấp cho bệnh nhân những loại thuốc gốc có chất lượng cao nhất và hiệu quả về chi phí.

Tất cả các sản phẩm của ScieGen được sản xuất tại Hoa Kỳ. Cơ sở cGMP của ScieGen đảm bảo chất lượng và an toàn sản phẩm.