Sao Thái Dương

Sao Thái Dương và sứ mệnh

Đem hạnh phúc đến cho mọi người

Hạnh phúc cho cộng đồng

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn

Môi trường thân thiện, minh bạch

Cơ hội học tập không ngừng