Santen Pharma

Santen có lịch sử hơn 120 năm trong việc phát triển các sản phẩm chăm sóc mắt mới để bảo vệ và bảo vệ tầm nhìn. Chúng tôi dành riêng cho việc điều trị trước bằng cách cung cấp toàn bộ danh mục thuốc tân tiến cho bệnh nhân và chuyên gia y tế không chỉ ở Châu Á mà còn trên toàn thế giới.

Là một công ty dược phẩm chuyên về nhãn khoa, Santen cung cấp toàn bộ sản phẩm, bao gồm các lĩnh vực trị liệu như mắt khô, tăng nhãn áp, vv.

Chúng tôi đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển các công nghệ tiên tiến đi đôi với danh mục sản phẩm hiện tại và tương lai của chúng tôi.

Là một công ty dược phẩm chuyên biệt trong lĩnh vực nhãn khoa, Santen Pharmaceutical Co., Ltd. được dành để cải thiện thị lực và sức khoẻ của người dân. Chúng tôi thực hiện tất cả các hoạt động kinh doanh và CSR của mình phù hợp với Giá trị của Santen -Tenki ni sanyo suru- từ đó tên của Công ty chúng tôi bắt nguồn. Là nhân viên của Santen, chúng tôi hoàn toàn nhận thức được rằng sứ mệnh của chúng tôi là suy nghĩ và hành động tự trị nhằm mang lại lợi ích cho bệnh nhân và người thân của họ, qua đó đóng góp vào xã hội.
Nguyên tắc tổ chức

Nhà nước lý tưởng của Santen Dược phẩm và cam kết của nó

Hướng tầm nhìn

Santen phát triển tầm nhìn dài hạn, và thiết kế và thực hiện các chiến lược để đạt được tầm nhìn này nhằm tạo ra giá trị vô song cho tất cả các cổ đông của chúng tôi và để đạt được sự phát triển bền vững.
Quan điểm của khách hàng

Santen tập trung vào việc nâng cao QOL của bệnh nhân và người thân của họ, và khuyến khích thảo luận vững chắc và thiết thực để đạt được mục tiêu này.
Sáng tạo và cải tiến

Santen không chỉ tạo ra những sản phẩm hữu hình mà còn là những dịch vụ và quy trình sáng tạo. Santen khuyến khích sự phát triển của đổi mới thông qua việc tích cực học hỏi và áp dụng những thực tiễn tốt nhất trên thế giới.
Tăng trưởng nhân viên

Santen hỗ trợ sự phát triển của nhân viên thông qua việc khuyến khích nhân viên hiểu và hành động phù hợp với các Giá trị cốt lõi và các Nguyên tắc Hoạt động Cá nhân của Santen.
Hài hòa với xã hội

Santen có trách nhiệm xã hội với tư cách là công dân của công ty, hành động đạo đức và hòa hợp với xã hội trong mọi hoạt động kinh doanh.