Samyang Biopharmaceuticals Corporation

Samyang Biopharmaceuticals Corporation là một công ty dược phẩm có trụ sở tại Hàn Quốc, chuyên về nghiên cứu, phát triển và sản xuất các sản phẩm dược phẩm và các sản phẩm y tế liên quan đến lĩnh vực sinh học.
Công ty tập trung vào lĩnh vực sinh học, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm dược phẩm dựa trên công nghệ sinh học. Điều này có thể bao gồm các loại thuốc chữa bệnh, sản phẩm điều trị, thuốc tiêm và các sản phẩm y tế khác.