Sakura Italia Srl

Sakura Italia Srl là công ty dược sản xuất của ITALY với nhiều dòng sản phẩm về các nhóm ngành hàng phủ khắp và được phân phối rộng rãi trên toàn thế giới.
Sakura Italia Srl đặt Nhiệm vụ của nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên sáng tạo vì sức khỏe, phúc lợi và chất lượng cuộc sống của con người, đáp ứng nhu cầu hàng ngày với các sản phẩm hiệu quả, đáng tin cậy với chất lượng cao. ở trung tâm hoạt động của chúng tôi, chúng tôi đặt cá nhân, chuyển sang anh ấy quan tâm và chú ý và coi bản chất là một đồng minh quý giá và không thể thay thế.