Sakar Healthcare Pvt. Ltd

Sakar Healthcare Pvt. Ltd là một công ty đã được thành lập vào năm 2004. Sakar tham gia sản xuất các sản phẩm dược phẩm cung cấp thuốc uống dạng lỏng, viên nén Cephalosporin, viên nang, si-rô bột khô, thuốc tiêm bột khô, thuốc tiêm dạng lỏng (SVP) ở dạng ống và lọ & thuốc tiêm đông khô.