S.C Sindan-Pharma S.R.L

S.C Sindan-Pharma S.R.L là công ty chuyên về nghiên cứu, phát triển, sản xuất và phân phối các sản phẩm y tế và dược phẩm để cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống của con người.