Robinson Pharma, Inc

Robinson Pharma, Inc. là nhà sản xuất theo hợp đồng trọn gói về gel mềm, viên nén, viên nang, bột và chất lỏng cho các ngành công nghiệp thực phẩm chức năng và chăm sóc sức khỏe cá nhân. Hiện tại, chúng tôi có công suất softgel lớn nhất tại Hoa Kỳ. Chúng tôi là nhà sản xuất vitamin hàng đầu với nhiều chứng nhận của bên thứ ba về Tuân thủ GMP. Chúng tôi tìm kiếm trên toàn cầu những nguyên liệu thô tốt nhất và đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm của bạn sẽ được sản xuất tại Hoa Kỳ. Robinson Pharma, Inc. cũng đảm bảo một trong những thời gian đặt hàng ngắn nhất trong ngành, cũng như các dịch vụ đóng gói.