Reooradati Rare Diseases

Công ty Reooradati Rare Diseases có gần 30 năm kinh nghiệm trong việc đưa các loại thuốc mồ côi ra thị trường cho các bệnh hiếm gặp, với danh mục gồm  18 sản phẩm và một chương trình nghiên cứu và phát triển quan trọng.
Chúng tôi giúp phát triển và làm việc cùng với mạng lưới bệnh nhân, nhóm bệnh nhân, chuyên gia, chuyên gia chăm sóc sức khỏe, nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách và cơ quan quản lý toàn cầu.
Chúng tôi tuyển dụng các chuyên gia  tại hơn 30 quốc gia và đang nhanh chóng mở rộng trên toàn cầu.
Chúng tôi có kinh nghiệm tuyệt vời trong việc phát triển các thử nghiệm lâm sàng cho thuốc mồ côi và trong các yêu cầu quản lý chuyên môn.
Cơ sở hạ tầng của chúng tôi đã được phát triển để  sản xuất, đóng gói và phân phối độc  đáo các sản phẩm chuyên dụng với số lượng rất nhỏ đến số lượng lớn trên toàn thế giới.