Renowed Life Sciences

Renowed Life Sciences là công ty được thành lập năm 2014, chuyên sản xuất các công thức dược phẩm, các sản phẩm điều trị và phòng ngừa.