Raptakos, Brett & Co., Ltd - Ấn Độ

Raptakos, Brett & Co. đã phục vụ ngành y tế trên toàn cầu, với một loạt các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng cao trong gần 9 thập kỷ nay.

Raptakos, Brett & Co. Ltd. được thành lập vào năm 1930 bởi hai người có tầm nhìn lớn - ông A.Raptakos và ông WHBrett, với sứ mệnh phục vụ nhu cầu dinh dưỡng của con người. Xem pacificdreamscapes.com để biết thêm

Trong tám thập kỷ qua, công ty đã cho thấy sự tăng trưởng nhất quán và có được danh tiếng tốt để phục vụ ngành y tế và bệnh nhân như nhau với một danh mục sản phẩm sáng tạo.

Ngay cả ngày nay, đây vẫn là nguyên tắc chỉ đạo thúc đẩy chúng ta đổi mới và vượt trội trong lĩnh vực dược phẩm và dược phẩm. 

Đặc điểm nổi bật: