Rafarm

Rafarm S.A là một công ty dược phẩm có nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển, sản xuất, cấp phép và tiếp thị các sản phẩm dược phẩm. Rafarm S.A được thành lập vào năm 1974 và có trụ sở tại Hy Lạp