Radisen - Korea

Radisen Co. Ltd là nhà cung cấp giải pháp Trí tuệ nhân tạo trong chụp X quang kỹ thuật số y tế. Có trụ sở chính tại Seoul, Hàn Quốc, Radisen đã chuyên tâm phát triển trí thông minh máy nhúng để giải thích tự động các hình ảnh X-Ray khác nhau kể từ khi thành lập công ty vào năm 2016.