Qilu Pharmaceutical Co., Ltd

Qilu Pharmaceutical Co., Ltd là một tập đoàn dược phẩm lớn có trụ sở tại Trung Quốc. Công ty này được thành lập vào năm 1958 và đã phát triển thành một trong những tên tuổi quan trọng trong ngành dược phẩm tại Trung Quốc và trên thế giới.
Qilu Pharmaceutical sản xuất và phân phối một loạt các sản phẩm dược phẩm bao gồm thuốc chữa bệnh, thuốc đặc trị và sản phẩm y tế khác.