Pulse Pharmaceuticals Pvt Ltd

Pulse Pharmaceuticals Pvt Ltd hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, phát triển và phân phối các sản phẩm dược phẩm chất lượng để đáp ứng nhu cầu y tế và cải thiện sức khỏe con người.
Pulse Pharmaceuticals Pvt Ltd có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này với mục tiêu mang lại sự đổi mới và cải tiến trong ngành dược phẩm. Công ty khởi đầu với tinh thần kiên định trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống bằng cách cung cấp các sản phẩm y tế chất lượng và tiếp tục phát triển trong hướng này.