Piramal Critical Care, Inc. - Mỹ

Piramal Critical Care, Inc. sản xuất và phân phối dụng cụ y tế. Công ty cung cấp các sản phẩm gây mê và duy trì gây mê toàn thân ở bệnh nhân người lớn và trẻ em để phẫu thuật nội trú và ngoại trú, cũng như cung cấp các giải pháp đóng gói. Piramal Critical Care phục vụ các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, mỹ phẩm và thực phẩm trên toàn thế giới.