Physioform Nature

Physioform Nature cung cấp cho khách hàng các dịch vụ miễn phí, chẳng hạn như Hướng dẫn giảm béo, cũng như các sản phẩm và dịch vụ trả phí có thể khiến khách hàng quan tâm.

Chúng tôi cố gắng cung cấp lời khuyên phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng và hỗ trợ họ trong suốt hành trình cho đến khi đạt được mục tiêu mong muốn.

Các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp tuân thủ các quy định của Pháp và được hưởng lợi từ chất lượng của các nhà cung cấp hàng đầu.

Ngày hết hạn và số lô được ghi trên các bài viết yêu cầu.

Mỗi lô là đối tượng của một tệp theo dõi và lưu trữ với các nhà cung cấp liên quan.

Chúng tôi cam kết thực hiện các phương tiện cần thiết để đảm bảo cho khách hàng một dịch vụ chất lượng và đặc biệt là tôn trọng các điều khoản của Điều lệ của FEVAD (Liên đoàn các công ty bán hàng từ xa).