Pharmascience Inc

Được thành lập vào năm 1983, Pharmascience Inc. là nhà tuyển dụng dược phẩm lớn nhất tại Quebec với 1.500 nhân viên tự hào có trụ sở tại Montreal.

Pharmascience Inc. là một công ty dược phẩm tư nhân đầy đủ dịch vụ có nguồn gốc mạnh mẽ ở Canada và tiếp cận toàn cầu với sự phân phối sản phẩm tại hơn 60 quốc gia. Xếp thứ 56 trong số 100 nhà đầu tư Nghiên cứu & Phát triển (R & D) hàng đầu của Canada với hơn 43 triệu đô la đầu tư vào năm 2018, Pharmascience Inc. là nhà sản xuất thuốc generic không kê đơn lớn thứ 4 tại nước này.

Được thành lập vào năm 1983, Pharmascience inc. là nhà tuyển dụng dược phẩm lớn nhất tại Quebec. Với trụ sở chính đặt tại Montreal và 1.500 nhân viên, Pharmascience inc. là một công ty dược phẩm đầy đủ dịch vụ tư nhân có nguồn gốc sâu rộng ở Canada và đang vươn ra toàn cầu, trong số những thứ khác thông qua việc phân phối các sản phẩm của mình tại hơn 60 quốc gia. Đứng thứ 56 trong số 100 nhà đầu tư hàng đầu của Canada về nghiên cứu và phát triển (R & D) nhờ khoản đầu tư 43 triệu đô la trong năm 2018, Pharmascience inc. là nhà sản xuất thuốc không kê đơn lớn thứ 4 trong cả nước.