PharmaForm

PharmaForm là công ty con thuộc sở hữu của Akela Pharma. PharmaForm sản xuất các sản phẩm tiền lâm sàng, lâm sàng và thương mại. PharmaForm chuyên về lĩnh vực phát triển dạng bào chế dược phẩm, giải phóng có kiểm soát và công nghệ tăng cường sinh khả dụng, chẳng hạn như ép đùn nóng chảy, sấy phun, chế biến tầng chất lỏng và viên nang chứa đầy chất lỏng.
Với khả năng xử lý một số hợp chất mạnh giúp PharmaForm trở thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực công thức bào chế dược phẩm đặc biệt và sản xuất theo tiêu chuẩn GMP.