PalCare Enterprises Inc

Palcare hợp tác với các đối tác R & D tiêu chuẩn cao để phát triển các công thức & sản phẩm cải tiến mới đáp ứng nhu cầu sức khỏe và đáp ứng mong đợi của các chuyên gia chăm sóc sức khỏe.

Palcare, một công ty Dược phẩm của Canada, có mục tiêu nâng cao và đóng góp vào việc làm phong phú chất lượng cuộc sống trên toàn cầu thông qua việc phát triển các sản phẩm chăm sóc sức khỏe sáng tạo, chất lượng cao, an toàn và hiệu quả.

Palcare đang phải đối mặt với những thách thức về sự cách biệt về địa lý và có quy mô tương đối nhỏ so với các nhà sản xuất lớn hơn nhờ tư duy đổi mới.

Mặt khác, tầm nhìn trong tương lai của Palcare là tài trợ cho việc nghiên cứu và phát triển để đảm bảo sự sẵn có của các sản phẩm chăm sóc sức khỏe sáng tạo trong tương lai.

PalCare Enterprises Inc sản xuất các sản phẩm phụ khoa, chăm sóc tóc, chất khử mùi và sức khỏe tình dục sáng tạo.