Oncotec pharma Produktion GmbH

Oncotec pharma Produktion GmbH là đối tác đáng tin cậy trên toàn thế giới trong việc sản xuất và phát triển các thuốc kìm tế bào được sản xuất vô trùng. Lợi thế đặc biệt: Oncotec cung cấp đầy đủ dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng và là đầu mối cho toàn bộ chuỗi giá trị, từ phát triển ở quy mô phòng thí nghiệm và mở rộng quy mô đến tung ra thị trường và sản xuất thương mại.
Kể từ khi được thành lập vào năm 1997, Oncotec đã có thể liên tục tăng và mở rộng sản xuất tại địa điểm Dessau-Roßlau thông qua hỗ trợ khách hàng tận tâm. Một lý do cho điều này: các bước sản xuất được thực hiện trên các cơ sở sản xuất hiện đại nhất dưới sự bảo vệ của bộ cách ly.