Omega Laboratories Ltd.

Omega Laboratories Limited đã và đang cung cấp cho cộng đồng y tế Canada một dòng sản phẩm dược phẩm tiên tiến, chuyên biệt và tiên tiến toàn diện kể từ năm 1958. Để phục vụ phù hợp thị trường Canada, Omega đã thành lập các phòng thí nghiệm và văn phòng kinh doanh tại Montreal và Vancouver, cũng như như các văn phòng kinh doanh ở Ontario.

Trong những năm qua, Omega đã mua lại một số phòng thí nghiệm và các dòng sản phẩm để tăng cường sự hiện diện của mình tại Canada. Năm 1980, công ty mua Phòng thí nghiệm Hamon và nhà máy sản xuất các sản phẩm thuốc tiêm, cũng như Phòng thí nghiệm Ondée, các nhà sản xuất và cung cấp các sản phẩm trị liệu xơ cứng.

Omega Laboratories Limited đã cung cấp kiến ​​thức chuyên môn của mình cho ngành dược phẩm Canada trong 50 năm.