Octapharma

OctapharmaOctapharma là một công ty chăm sóc sức khỏe toàn cầu có trụ sở chính tại Thụy Sĩ, được thành lập vào năm 1983.
Octapharma là một trong những nhà sản xuất sản phẩm protein cho người lớn nhất. Octapharma phát triển và sản xuất các loại thuốc dựa trên protein người từ các dòng tế bào người và huyết tương người, lấy từ các trung tâm hiến tặng huyết tương của chính chúng tôi và các nguồn bên ngoài khác.