Nmtech Italia

NmTech là một công ty R & D, có trụ sở tại Vương quốc Anh, được thành lập vào năm 2000 và kể từ đó đã hợp tác với một số trung tâm R&D công cộng và tư nhân
Công ty tập trung vào việc phát triển công nghệ nano để hiện thực hóa các vật liệu nano có chức năng trong các phân tử siêu nhỏ để được sử dụng trong nhiều loại thiết bị y tế, mỹ phẩm chất lượng cao và các sản phẩm diệt khuẩn có đặc tính chống nhiễm khuẩn mạnh và rộng.
NmTech sở hữu một số bằng sáng chế quốc tế liên quan đến các vật liệu nano được chức năng hóa này. Nó đã phát triển một mạng lưới thiết lập để sản xuất và chế tạo các sản phẩm độc quyền của mình. Tất cả các cơ sở hoạt động đều tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất, được chứng nhận bởi chính quyền địa phương và được kiểm toán thường xuyên bởi NmTech.