Niche Generics Limited

Niche Generics Limited là một công ty dược phẩm chung sử dụng một đội ngũ quốc tế giàu kinh nghiệm, tập trung vào việc tối đa hóa tiềm năng thương mại của các sản phẩm dược phẩm chung trên khắp Châu Âu và các vùng lãnh thổ khác.

Kể từ năm 2006, Niche Generics Limited đã được sở hữu 100% bởi Unichem Laboratories Limited, một công ty nghiên cứu và sản xuất độc lập của Ấn Độ có các nhà máy sản xuất thành phần dược phẩm hoạt tính của riêng mình và các đơn vị sản xuất liều thành phẩm được EU phê duyệt.

Cơ sở sản xuất và đóng gói liều rắn được HPRA của Niche Generics phê duyệt nằm ở ngoại ô Dublin, Ireland. Niche cũng có một văn phòng pháp lý đặt tại Clonmel, Ireland và một văn phòng thương mại cách London khoảng 60 km.

Các sản phẩm của Niche Generics được cung cấp thông qua các nhà bán buôn ở Anh trong khi doanh số bán hàng ở Châu Âu và các vùng lãnh thổ khác được phân phối thông qua các đối tác được chọn.