Neopharma

Neopharma bắt đầu hoạt động vào năm 2003. Neopharma là một trong những công ty sản xuất dược phẩm hàng đầu tại UAE.