NAPHARCO (CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAPHARCO)

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NAPHARCO
Tên giao dịch: NAPHARCO
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH Hai Thành Viên trở lên
Đại diện pháp luật: Vũ Thị Lan
Ngày cấp giấy phép: 26/04/2014
Ngày hoạt động: 25/04/2014 (Đã hoạt động 6 năm)
Trạng thái: Đang hoạt động