N.V. Organon

Organon là một công ty chăm sóc sức khỏe toàn cầu nhằm tạo ra một thế giới khác biệt cho phụ nữ, gia đình của họ và cộng đồng mà họ chăm sóc. Organon cung cấp các giải pháp sức khỏe giúp mọi người có cuộc sống tốt nhất.