MIPM Mammendorfer Institut für Physik und Medizin GmbH - Đức

Viện Vật lý và Y học MIPM Mammendorfer GmbH (MIPM) là một công ty quy mô vừa có trụ sở tại Mammendorf / Munich. Kể từ khi thành lập vào năm 1982, chúng tôi đã chuyên phát triển và sản xuất các thiết bị y tế trong các thị trường ngách khác nhau của công nghệ y tế. Một trong những năng lực cốt lõi của MIPM nằm ở việc sản xuất các thiết bị y tế phù hợp với chụp cộng hưởng từ. Bộ phận phát triển nội bộ hợp tác chặt chẽ với người dùng và các nhà sản xuất cộng hưởng từ. MIPM phát triển và sản xuất độc quyền các thiết bị của mình tại Đức và bán sản phẩm trên toàn thế giới thông qua mạng lưới đại lý quốc tế.