Meyer - BPC

Tên công ty:Công ty Liên doanh Meyer - BPC

Công ty Liên doanh Meyer - BPC được thành lập theo giấy phép đầu tư số: 2215/GP (kiêm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) do Bộ kế hoạch và đầu tư cấp ngày 20 tháng 08 năm 2001. 
- Tên doanh nghiệp: Công ty Liên doanh Meyer - BPC.
- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Meyer - BPC Joint Venture Company.