Meyer - BPC

Tên công ty:Công ty Liên doanh Meyer - BPC

Địa chỉ:6A3 Quốc lộ 60 - Phường Phú Tân - thị xã Bến Tre - tỉnh Bến Tre.