Merck Sharp & Dohme Limited (MSD)

Giới thiệu công ty

- MSD là một công ty chăm sóc sức khỏe toàn cầu với lịch sử 125 năm làm việc để tạo ra sự khác biệt.

- Merck Sharp & Dohme Limited (MSD) là công ty con của Merck & Co., Inc., thuộc Whitehouse Station, New Jersey, Hoa Kỳ, một công ty dược phẩm dựa trên nghiên cứu hàng đầu phát hiện, phát triển, sản xuất và đưa ra thị trường một loạt các sáng tạo dược phẩm để cải thiện sức khỏe con người.

- MSD đã cam kết đầu tư đáng kể cho nghiên cứu và sản xuất tại Vương quốc Anh vì sự xuất sắc khoa học và cơ sở kỹ năng vô song có sẵn ở đây. Nó có hai địa điểm ở Anh: trụ sở và phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển dược phẩm ở Hoddesdon, Hertfordshire; và sản xuất tại Cramlington ở Northumberland.

Sản phẩm và dịch vụ

TẦM NHÌN

SỨ MỆNH