Medica Korea Co., Ltd

Được thành lập vào năm 1976, MEDICA KOREA, trước đây là Dong-Il Pharmaceutical Co., LTD, bắt đầu hành trình vào năm 2000 sau khi công ty tuyên bố bắt đầu lần thứ hai với cơ quan quản lý mới và các cổ đông lớn.

  Kể từ đó, MEDICA KOREA vẫn tận tâm để đạt được các mục tiêu kinh doanh và nâng cao trách nhiệm xã hội, đó là cải thiện sức khỏe của con người thông qua việc sử dụng thuốc tốt hơn.

Cung cấp ETC cho thị trường bệnh viện
Theo tiêu chuẩn GMP của MFDS, khoảng 30 sản phẩm được xuất khẩu sang 10 quốc gia trên thế giới
MK sản xuất các mặt hàng được chứng nhận là tương đương sinh học bởi MFDS