Macter International (Pvt) Ltd

Macter International Limited là một trong những công ty dược phẩm hàng đầu ở Pakistan. Macter là một công ty trách nhiệm hữu hạn đại chúng và có thành tích 30 năm thành công trong việc sản xuất các công thức dược phẩm. Hoạt động chính của công ty là sản xuất và tiếp thị các sản phẩm dược phẩm. Công ty có danh tiếng hàng đầu về chất lượng và nằm trong số 5 nhà sản xuất hàng đầu theo số lượng.